Regler og betingelser: (det med småt) 

 1. Ophold sker på eget ansvar
 2. Overtagelsestidspunktet er fra kl 16.00 på dagen og lejligheden forlades kl 10.00 på afrejsedagen med mindre andet er skrifteligt aftalt.
 3. Lejer betaler obligatorisk slutregngøring direkte til Halil Sakin i Özdere inden afrejsen.
 4. Lejere tømmer skrald i fælles skraldespande ved hovedindgangen- tager sengetøj etc af og lægger dette på gulvet sammen med brugte håndklæder ved vaskemaskinen.
 5. Alle dører & vinduer lukkes og låses
 6. Nøgler afleveres direkte til Halil Sakin i Özdere.
 7. Havemøbler/grill /parasol sættes indenfor ved afrejsen og lejer skal selv sætte det ud ved ankomst. Parasolfod bliver stående udenfor.
 8. Ting & sager der ødelægges erstattes direkte til ejer
 9. Alle hårdehvide varer, air conditionering, grill, TV, radio etc skal behandles efter instruktionsvejledningen- ligger i lejligheden. Der ydes ikke erstatning hvis et apparat bliver defekt under opholdet, men skaden vil blive udbedret hurtigst muligt 
 10. Der må ikke foretages udbedringer eller ændringer på/i lejligheden af nogen art. Alle ændringer etc igangsættes af ejeren eller Halil Sakin efter aftale
 11. Der må ikke fjernes inventar/møbler eller andet fra lejligheden eller bruge disse udenfor ved poolen, haven eller stranden.
 12. Indbrud & tyveri er ikke dækket og lejere skal selv tegne nødvendig forsikringer.
 13. Der skal vises hensyn til andre gæster efter gældende regler, hvilket også gælder benyttelsen af pool området
 14. Der må ikke udvises støjende adfærd i komplekset- overholdes dette ikke kan lejer bortvises og der ydes ikke erstatning eller tilbagebetaling af leje eller depositum. Konsekvenerne for lejer er udlejer udvedkommende.
 15. Betaling sker ved bookning og pengene overføres til ejeres konto. Depositum beløb til dækning af evt skader eller andet betales forud efter aftale. Regler aftales direkte mellem lejer og udlejer.
 16. Det fulde beløb skal indbetales 6 uger før lejen begynder- ved booking betales 25% af lejen samt et depositum. Overholdes indbetalingen ikke af det resterende 75% beløb 45 dage før bortfalder lejen og der tilbagebetales ikke noget beløb
 17. Der betales depositum på 750 kr  til dækning for skader, evt el, manglende betaling for rengøring etc tilbagebetales senest 14 dage efter afslutning af lejen.
 18. Ved leje med kortere frist end 45 dage før indbetales hele beløbet og depositum og der tilbagebetales ikke noget andet end depositum ved aflysning
 19. Lejer tilbagebetaler ikke noget af lejen ved sygdom for en eller flere gæster, før, under eller efter opholdet. Lejer er selv ansvarlig for at tegne de nødvendige rejseforsikringer til Tyrkiet.
 20. Udlejer er ikke ansvarlig for transport, herunder forsinkelser, hverken for fly eller afhentning/fragt til lufthavn eller andet, herunder også baggage
 21. Udlejere forbeholder sig force majure i forbindelse med uvejr, jordskælv eller andre naturkatastrofer, terror, krig  og kan ikke holdes ansvarlig såfremt lejligheden ikke kan bebos grundet dette.
 22. Såfremt der sker en dobbelt bookning vil lejere uden omkostninger blive henvist til anden lejlighed- der kan ikke garanteres for samme standard, men udlejere vil gøre alt hvad der er muligt for at skaffe tilsvarende lejlighed lokalt i Tyrkiet. Omkostninger hermed er lejer uvedkommende.
 23. Udlejning sker efter danske regler og evt tvister afgøres ved dansk domstol i Svendborg retskreds. Omkostninger for lejer er udlejer uvedkommende.
 24. Lejligheden er beregnet til 6 personer og må ikke bruges til flere med mindre det er skrifteligt aftalt med udlejeren på forhånd. Hvis dette ikke overholdes forbeholder udlejer sig ret til at afvise gæsterne og ikke tilbage betale lejen og depositum. Hvad dette betyder for lejere er udlejer uvedkommende.

Solnedgang Özdere
i verdensklasse

Her er byen med den perfekte solnedgang.

Vi vinder også på den perfekte:
- Lejlighed
- Terrasse med solnedgang
- Prisen
- Lokale tourister
- Autentiske Tyrkiet